Vi hoppas och tror på ett mer hållbart resande i framtiden och känner att vi vill medverka så mycket vi bara kan för att genomföra detta.

Men vad är hållbart resande? Turism ger möjlighet för människan att uppleva nya platser och kulturer, och bidrar till en positiv ekonomisk tillväxt på den destination där turism finns. Tack vare turismen kan viktiga kultur- och naturarv skyddas. Trots de positiva effekterna med turism medföljer även negativa – såsom ökande utsläpp av växhusdrivande gaser och konflikter mellan bofasta och turister. Hållbar turism innebär att resa på ett sätt som gör att både människor och miljö mår bra. Resandet ska också ge inkomster till turistorterna och de som lever och arbetar där.

I Brundtlandrapporten finns följande definition: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Rapporten delades in i tre delar: ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. När vi pratar om hållbar turism handlar det alltså om att ta hänsyn till de tre perspektiven i alla val – från resa till val av restaurang, boende och aktiviteter.

Vi på Cykla Vandra har dessa tankar och ambitioner för att bidra till ett mer hållbart resande i framtiden:

  • Vi märker att allt fler kunder vill resa med omtanke om människor och miljö.
  • Vi vill gärna vara med och bidra till att uppfylla detta önskemål.
  • Vi vet att det är stort, svårt och att vi kanske inte till 100% inte kommer att kunna uppfylla alla krav, men som reseföretag har vi ändå möjligheten att agera och bidra till ett mer hållbart resande.
  • Vi försöker så gott det går att dra vårt strå till stacken genom att i många fall välja destinationer som ligger lite utanför de allra mest kända turiststråken.
    Vi försöker i den mån de finns tillgängliga att välja små familjeägda hotell, likaså små restauranger utan stora maffiga bufféer, samt att anlita mindre lokala aktivitetsföretag.
  • Vi erbjuder flera självguidade resor i Europa som man når relativt enkelt med tåg. Mer information kommer i nyhetsbrev längre fram.
  • Vi klimatkompenserar de flyg vi bokar till våra resenärer.
  • Vi erbjuder att ersätta klimatkompensationen till de resor våra kunder gör där man bokar på egen hand. Till många av våra resor så bokar ni som kund själva ert flyg och vi vill uppmana alla att klimatkompensera. Vi vill därför sträcka oss lite längre och har beslutat oss för att vi står för hela den kostnaden för resor inom Europa, resor i övriga världen står vi för hälften av klimatkompensationen. När ni bokat, skicka in kopia på er bokning där klimatkompensering och priset för detta framgår, så drar vi av den kostnaden på er slutbetalning.

Om ni har frågor, kontakta oss gärna.